GermanyRussianEnglish  


Markinvest
SPb

Markkina
tutkimus

Internet
markkinointi

Sertifiointi
GOST R,
GOST K,
UkrSEPRO

Lahti Peter
Center

Yhteydenotto

Markkinatutkimus – Markinvest SPb

MARKKINATUTKIMUS, MARKKINA-ANALYYSI JA KOEMARKKINOINTI

MarkInvest SPb Markkinatutkimus; on erikoistunut tekemään yrityskohtaisia markkinatutkimuksia Venäjällä. Markkinatutkimus, markkinointitutkimus, kilpailija- ja kilpailukykytutkimus suunnitellaan ja toteutetaan Venäjän Vienti Yrityksen tarpeen perusteella. Markkinatutkimuksen kohde Venäjällä voi olla teollisuus -, kauppa -, palvelut -, jne. ja kaupungeissa kuten Pietari, Moskova, Novosibirsk, Nizhni Novgorod, Jekaterinburg
Koemarkkinointi-markkinatutkimus ohjelma tähtää tuotteen pääsyyn Venäjän markkinoille.
Markkinatutkimus-projekti noudattaa seuraavia askeleita:

 • Asiakkaan markkinatutkimus - ongelman läpikäynti, markkinatutkimuksen tiedontarpeen määritys, aikataulutus ja raportoinnista sopiminen - markkinatutkimuksen tavoitteet.
   
 • Markkinatutkimussuunnitelman laatiminen ja markkinatutkimuksessa tarvittavan aineiston valmistaminen, kysymysten suunnittelu – markkinatutkimussuunnitelman hyväksyttäminen asiakkaalla.
   
 • Markkinatutkimuksen tiedonkeruu; kysymysten testaus, tiedonhankinta - markkinatutkimuksen väliraportti.
   
 • Markkinatutkimuksen tulosten analysointi ja markkinatutkimuksen raportointi.
   
 • Markkinatutkimustulosten tulosten esittely asiakkaalle.

Koemarkkinointi- markkinatutkimus – ohjelma:

 • Tutustuminen yritykseen ja koemarkkinointi -tuotteeseen.
   
 • Koemarkkinointi- markkinatutkimus -ohjelmalle tavoitteet, määritellään markkina-alue, määritellään kohderyhmä.
   
 • Suunnitellaan kaupallinen tuote; myyntiargumentit, hintataso, mielikuvatavoite tuotteelle.
   
 • Suunnitellaan koemarkkinoinnin toteutus.
   
 • Laaditaan koemarkkinointiraportti ja luovutetaan se asiakkaalle.
   
 • Suunnitellaan jatkotoimenpiteet.
   

TYYPILLISIMMÄT MARKKINATUTKIMUKSET

Markkinatutkimuksella etsitään sellaista tietoa Venäjältä joka auttaa vientiä suunnittelevaa tai ”Venäjän Vienti Yritystä” tekemään oikeita päätöksiä.

Perus – markkinatutkimus

Markkinatutkimus selvittää tavallisesti tuotteesta kiinnostuneet loppuasiakkaat Venäjällä, jälleenmyyjät Venäjällä, maahantuojat Venäjällä ja tukkumyyjät Venäjällä.

Kilpailijatutkimus, kilpailukykytutkimus, markkinatutkimus

Kilpailija- ja kilpailukyky – markkinatutkimus selvittää yrityksen kilpailijat ja yrityksen kilpailukyvyn verrattuna sen kilpailijoihin. Markkinatutkimus tehdään kilpailukykyä kuvaavien kriteereiden perusteella. Markkinatutkimusraporttiin laaditaan SWOT- yhteenveto ja johtopäätökset.

Markkinointitutkimus

Markkinointitutkimus selvittää optimaalisen tavan mennä Venäjän markkinoille tai laajentaa toimintaa Venäjällä.

Muita yrityspalveluja ja markkina-analyyseja:

  • Kontaktihaku; suppea joukko yrityksiä ja niiden tietojen tarkastus;
  • Taustaselvitys; henkilöiden, yritysten ja liikekumppaneiden tausta- ja maksukykyselvitys
  • Alihankinta; alihankintayhteistyökumppanin haku eri aloilta ja valittujen yritysten analysointi.
  • lue lisää; http://www.markinvest.fi/markkinatutkimus.html


takaisin alkuun >
pyydä tarjous >

Tarkistuslista nykyisessä taloustilanteessa

Helmikuussa  2010 on Markinvest Oy:n perustamisesta tullut kuluneeksi 25 vuotta. Tänä aikana on taloudessa olut sekä hyviä että huonoja aikoja.
Kokemuksemme perusteella tiedämme, että järkevästi panostamalla ja järkevästi kulujaan ohjaamalla, yritykset voivat selvitä lamasta ja niistä voi tulla entistä vahvempia ja ne voivat päästä aiempaa parempaan markkina-asemaan.
 1. Saatko enemmän tuloja kuluja lisäämättä?
   
 2. Voitko leikata kuluja myyntiä pienentämättä?
   
 3. Analysoi tuote/markkinamatriisin:
  - voitko tehdä tuotteille/palveluille jotakin?
  - voiko tehdä asiakasrakenteelle jotakin?
   
 4. Organisoi uudelleen / investoi järkevästi / ulkoista:
  - siten että, kuluja syntyisi vähemmän.
  - siten että, tuloja kertyisi samassa ajassa enemmän.
   
 5. Saatko lisää käyttöpääomaa:
  - saamisia nopeuttamalla?
  - maksuaikoja pidentämällä?
   
 6. Selvitä verkostoitumisen mahdollisuudet:
  - saatko synergiaetuja?
   
 7. Laadi kassavirtalaskelma
  - tarkasta menot ja tulot
   
 8. Suunnittele uudelleen ja tee nyt
  - kohdat 1-7

Ota yhteys, Markinvestillä on 25 vuoden kokemus yrityksen kehittämisestä niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina>

  English  |  Deutsch  |  Russian


© MarkInvest 2012